Blog bán sim đẳng cấp trên Blogspot

[giaban]290000 [/giaban][diem]89[/diem][sim]Mobi[/sim]

[giaban]290000 [/giaban][diem]89[/diem][sim]Mobi[/sim]

[giaban]290000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Mobi[/sim]